Tiến hành các thí nghiệm sau:

+ Thí nghiệm 1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng

+ Thí nghiệm 2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

+ Thí nghiệm 3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3

+ Thí nghiệm 4: Để miếng gang (hợp kim của sắt với cacbon) torng không khí ẩm một thời gian

+ Thí nghiệm 5: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là

A. 1

B. 2

C. 4                                   

D. 3

Hướng dẫn giải:

Đáp án D.

 Trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là TN2, TN4, TN5.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU