Tiến hành các thí nghiệm sau: +Thí nghiệm 1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng +Thí nghiệm 2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

Tiến hành các thí nghiệm sau:

+ Thí nghiệm 1: Cho hơi nước đi qua ống đựng bột sắt nung nóng

+ Thí nghiệm 2: Cho đinh sắt nguyên chất vào dung dịch H2SO4 loãng có nhỏ thêm vài giọt dung dịch CuSO4.

+ Thí nghiệm 3: Cho từng giọt dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3

+ Thí nghiệm 4: Để miếng gang (hợp kim của sắt với cacbon) torng không khí ẩm một thời gian

+ Thí nghiệm 5: Nhúng lá kẽm nguyên chất vào dung dịch CuSO4

Số trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là

A. 1

B. 2

C. 4                                   

D. 3

Đáp án D.

 Trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa học là TN2, TN4, TN5.

Trả lời