Cho sơ đồ phản ứng: \( X\xrightarrow{+2NaOH}\text{đinatri glutamat Y + }{{\text{C}}_{2}}{{H}_{5}}OH+C{{H}_{3}}OH  \). Phát biểu nào sau đây đúng?

A. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn

B. Muối Y được sử dụng làm bột ngọt

C. X có công thức phân tử là C9H17O4N

D. Trong X chứa cả liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Công thức cấu tạo của X là R1OOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOR2 (R1, R2 có thể là -CH3 và –C2H5)

Sai, muối mononatri glutamat được sử dụng làm bột ngọt.

Sai, X có công thức phân tử là C8H15O4N.

Sai, trong X chỉ chứa liên kết cộng hóa trị.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU