Cho các kim loại và các dung dịch: Fe, Cu, Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3, HCl. Cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A. 6

B. 7

C. 4                                   

D. 5

Hướng dẫn giải:

Đáp án B.

+ Fe tác dụng với Cu(NO3)2, AgNO3, HCl.    

+ Cu tác dụng với AgNO3.

+ Fe(NO3)2 tác dụng với AgNO3, HCl.

+ AgNO3 tác dụng với HCl.

Vậy có 7 phản ứng hóa học xảy ra.

 

Nhận Dạy Kèm môn Hóa học Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
MENU